Vágánygeometria

K700

Kézi nyomtáv és túlemelés mérő készülék

 • Vágány nyomtávolságának, túlemelésének és vezetéstávolságának mérésére szolgáló készülék

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában 

 • A K700-as modell normál, a K701-es modell keskeny, a K702-es modell széles nyomtávú vasúti pályára készült 

 • A kézi vágánymérők könnyebb szállíthatósága érdekében szétszerelhető változatban is készül

K700Dwebsite.jpeg

K700D

Kézi vágánymérő digitális túlemelésmérővel

 • Mechanikusan méri a nyomtávolságot és a vezetéstávolságot, valamint digitálisan a túlemelést

 • Vasúti pályában nem okoz foglaltságot

 • A K700-as modell normál, a K701-es modell keskeny, a K702-es modell széles nyomtávú vasúti pályára készült 

 • A kézi vágánymérők könnyebb szállíthatósága érdekében szétszerelhető változatban is rendelhető

 

Rail Inclinometer

Digitális síndőlés mérő

 • A műszer méri a vágány túlemelését és a sín dőlését a síntalp széleire illeszkedő mérőkerettel

 • A két mért szögértékből kerül kiszámításra a síndőlés értéke

 • A mérési eredményeket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül gyűjti és jeleníti meg az Android mérő program

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában 

TrackScan 2.01

Nyomtáv, túlemelés és vezetéstáv mérő készülék

 • A TrackScan 2.01 alkalmas a vágányok nyomtávolságának, túlemelésének, valamint pályahosszának mérésére, a síktorzulás számítására

 • A TrackScan 2.02 ezen felül méri a vezetéstávot is

 • A mérési eredmények kézi számítógépen kerülnek rögzítésre, tárolásra, számítógépes kapcsolat esetén más számítógépbe áttölthetők

 • Összecsukott állapotában kényelmesen és könnyen szállítható

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában 

TrackScan 4.01       Az Eredeti!

Vágánygeometria mérő készülék elektromechanikai mérőrendszerrel és számítógépes feldolgozással

 • A készülék alkalmas vasúti vágányok és kitérő szerkezetek fő méreteinek folyamatos mérésére, a mérési eredmények rögzítésére, tárolására, számítógépes kapcsolat esetén számítógépbe való áttöltésére. 

 • Alkalmas a vágányok nyomtávolságának, vezetéstávolságának, túlemelésének, irányának, süppedésének, pályahosszának mérésére, valamint a síktorzulás számítására

 • A kitérőkön mérés közben akadálymentesen áttolható

 • Irodai program a mérési eredmények feldolgozására, jegyzőkönyv készítésére, a MÁV D54 utasítás szerint

 • Opció: mérőállomással és a műszerre felszerelt mérőprizmával, valamint erre szolgáló mérőprogrammal alkalmas  a vágánytengely térbeli helyzetének meghatározására

Inerciális szenzoralapú járműdinamikai mérőrendszer

A BKV Zrt. mérővillamosára telepített járműdinamikai mérőrendszer

 • A mérőrendszer gyorsulásmérő szenzorok adatait rögzíti és dolgozza fel, melyek a villamos forgóváz hossztartójának, kerekeinek és kocsiszekrényének gyorsulásait mérik

 • Felismerhetők a vágány pontszerű és szakaszszerű hibái, valamint a mérési eredményekből meghatározható a hibák elhelyezkedése és kiterjedése

 • Kísérlettel dinamikai minősítőszámot dolgoztunk ki a mérési eredmények alapján

 • A siklásbiztonság és az utazási komfort jellemzői mérhetők és számolhatók

 • A határértékek meghatározásával az irodai kiértékelő program kijelöli a lokális hibahelyeket