top of page

Vágánygeometria

LILI

Hosszúbázisú lézeres vágánygeometria mérő műszer

 • A vasúti vágány hibái elrontják az utazás élményét, a növekvő többlet erők nagy mértékben rongálják a vágányt és a vonatot.

 • Egy sínre rögzíthető lézer fényforrás, amely képes akár 40 méterre is lézerpontot vetíteni.

 • Egy vágányban tolható mérőegység, amely képes távolságot és túlemelést mérni. A lézerpont helyét a PC képernyőjén lehet rögzíteni.

 • Egy légegér, mellyel meghatározható és rögzíthető a lézerpont helye a tablet képernyőjén.

LILIközéptávoli_kicsi_edited.jpg
LILI
LILE WEBsite.jpeg

LILE

Hosszúbázisú lézeres vágánygeometria mérő műszer

 • A mérés bázisát egy sínre rögzíthető lézer fényforrás biztosítja, amely képes akár 40 méterre is lézerpontot vetíteni.

 • A céltáblát kézzel kell a sín mérendő keresztmetszetére helyezni.

 • A pontos pozíciót mérőszalaggal vagy mérőkerékkel lehet kijelölni.

 • A céltábláról leolvasott eredményeket mérési jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

LILE

LIRA

Hosszúbázisú lézeres vágánygeometria mérő műszer

 • A LIRA képes a vasúti vágány hibáinak geometriai mérésére.

 • Egy sínre rögzíthető lézer fényforrás, amely képes akár 40 méterre is lézerpontot vetíteni.

 • Egy vágányban tolható mérőegység, amely képes távolságot és túlemelést mérni.

 • A LIRA mérőegység képes automatikusan meghatározni és rögzíteni a lézerfolt helyét képelemzési eljárás segítségével.

LIRA_edited.png
LIRA
CHORD-2
Chord-2 sensor and display_edited.jpg

KORD-2

Digitális húrmagasságmérő műszer

 • Okos telefonon WEB alkalmazással adhatók meg a mérési paraméterek és tölthetők le a mérési eredmények

 • Villámgyors kapcsolat a műszer és az okos telefon között QR kód alkalmazásával

 • A húrmagasság mérése és az ívsugár megadása 2 méteres bázison történik

 • Kijelzett útjel segíti a tervezett mérőpontra állást

 • A mérés mindkét irányban elvégezhető

DIVA

Digitális kézi vágánymérő készülék

 • Vágány nyomtávolságának, túlemelésének és vezetéstávolságának mérésére szolgáló készülék

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában

 • A mérési eredmények letölthetők okos eszközre Bluetooth-on keresztül

 • Normál,  keskeny és széles változatban is elérhető

 • A DIVA megkapta Magyar Államvasutak Alkalmazási Engedélyét

DIVA kezelő.jpeg
DIVA

Rail Inclinometer

Digitális síndőlés mérő

 • A műszer méri a vágány túlemelését és a sín dőlését a síntalp széleire illeszkedő mérőkerettel

 • A két mért szögértékből kerül kiszámításra a síndőlés értéke

 • A mérési eredményeket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül gyűjti és jeleníti meg az Android mérő program

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában 

Síndőlésmérő

TrackScan 2.01

Nyomtáv, túlemelés és vezetéstáv mérő készülék

 • A TrackScan 2.01 alkalmas a vágányok nyomtávolságának, túlemelésének, valamint pályahosszának mérésére, a síktorzulás számítására

 • A TrackScan 2.02 ezen felül méri a vezetéstávot is

 • A mérési eredmények kézi számítógépen kerülnek rögzítésre, tárolásra, számítógépes kapcsolat esetén más számítógépbe áttölthetők

 • Összecsukott állapotában kényelmesen és könnyen szállítható

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában 

TrackScan 2.01

TrackScan 4.01       Az Eredeti!

Vágánygeometria mérő készülék elektromechanikai mérőrendszerrel és számítógépes feldolgozással

 • A készülék alkalmas vasúti vágányok és kitérő szerkezetek fő méreteinek folyamatos mérésére, a mérési eredmények rögzítésére, tárolására, számítógépes kapcsolat esetén számítógépbe való áttöltésére. 

 • Alkalmas a vágányok nyomtávolságának, vezetéstávolságának, túlemelésének, irányának, süppedésének, pályahosszának mérésére, valamint a síktorzulás számítására

 • A kitérőkön mérés közben akadálymentesen áttolható

 • Irodai program a mérési eredmények feldolgozására, jegyzőkönyv készítésére, a MÁV D54 utasítás szerint

 • Opció: mérőállomással és a műszerre felszerelt mérőprizmával, valamint erre szolgáló mérőprogrammal alkalmas  a vágánytengely térbeli helyzetének meghatározására

Inerciális szenzoralapú járműdinamikai mérőrendszer

A BKV Zrt. mérővillamosára telepített járműdinamikai mérőrendszer

 • A mérőrendszer gyorsulásmérő szenzorok adatait rögzíti és dolgozza fel, melyek a villamos forgóváz hossztartójának, kerekeinek és kocsiszekrényének gyorsulásait mérik

 • Felismerhetők a vágány pontszerű és szakaszszerű hibái, valamint a mérési eredményekből meghatározható a hibák elhelyezkedése és kiterjedése

 • Kísérlettel dinamikai minősítőszámot dolgoztunk ki a mérési eredmények alapján

 • A siklásbiztonság és az utazási komfort jellemzői mérhetők és számolhatók

 • A határértékek meghatározásával az irodai kiértékelő program kijelöli a lokális hibahelyeket

TrackScan 4.01       The Original!
Inertial sensor-based, vehicle-dynamic measuring system
bottom of page