top of page

Vágánygeometria I

LILI
 Laser Inspection in Long distance for detecting Irregularities of the rail track

LILI

Hosszúbázisú lézeres vágánygeometria mérő műszer

 • A vasúti vágány hibái csökkentik az utazási komfortot, a növekvő többlet erők nagymértékben rongálják a pályát és a járművet.

 • Egyik eleme a sínre rögzíthető lézer fényforrás, amely képes akár 40 méterre is lézerpontot vetíteni.

 • A másik eleme a vágányban tolható mérőegység, amely képes távolságot és túlemelést mérni.

 • A rögzítő eleme a légegér, mellyel meghatározható és rögzíthető a lézerpont helye a tablet képernyőjén.

LILE

Hosszúbázisú lézeres vágánygeometria mérő műszer

 • A mérés bázisát egy sínre rögzíthető lézer fényforrás biztosítja, amely képes akár 40 méterre is lézerpontot vetíteni.

 • A céltáblát kézzel kell a sín mérendő keresztmetszetére helyezni.

 • A pontos pozíciót mérőszalaggal vagy mérőkerékkel lehet kijelölni.

 • A céltábláról leolvasott eredményeket mérési jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.

Laser Inspection in Long distance for detecting Irregularities of the rail track
LILE
Laser Inspection in Long distance for detecting irregularities of the rail track and turnouts

LIRA

Hosszúbázisú lézeres vágánygeometria mérő műszer

 • A LIRA képes a vasúti vágány hibáinak geometriai mérésére.

 • Egyik eleme a sínre rögzíthető lézer fényforrás, amely képes akár 40 méterre is lézerpontot vetíteni.

 • A másik eleme a vágányban tolható mérőegység, amely képes távolságot és túlemelést mérni.

 • A LIRA mérőegység képes automatikusan meghatározni és rögzíteni a lézerfolt helyét képelemzési eljárás segítségével.

LIRA
CHORD-2

CHORD-2

Digitális húrmagasságmérő műszer

 • Okos telefonon WEB alkalmazással adhatók meg a mérési paraméterek és tölthetők le a mérési eredmények.

 • Gyors kapcsolat a műszer és az okos telefon között QR kód alkalmazásával.

 • A húrmagasság mérése és az ívsugár megadása 2 méteres bázison történik.

 • Kijelzett útjel segíti a tervezett mérőpontra állást

 • A mérés mindkét irányban elvégezhető.

Digital VERSINE measuring device
Digital track geometry measuring gauge

DIVA 700-B

Digitális vágánygeometria mérő

 • A DIVA 700-B digitális technológiával méri a 3 fő vágányparamétert, mint a nyomtáv, a vezetéstáv és a túlemelés.

 • A DIVA 700-B OLED kijelzővel rendelkezik.

 • Android alkalmazás is elérhető a mérési folyamat vezérlésére és a mérési eredmények Android telefonra testreszabható formátumban történő tárolására.

 • A DIVA 700-B kettős formátumban is elérhető. Azaz a készülék ezen verziója különböző nyomtávokhoz használható, mint például 1435/1668 mm vagy 1435/1520 mm!

DIVA 700-B

Rail Inclinometer

Digitális síndőlés mérő

 • A műszer méri a vágány túlemelését és a sín dőlését a síntalp széleire illeszkedő mérőkerettel.

 • A két mért szögértékből kerül kiszámításra a síndőlés értéke.

 • A mérési eredményeket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül gyűjti és jeleníti meg az Android mérő program.

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában.

Digital rail inclinometer
Síndőlésmérő
Track gauge, super-elevation and flange-way mesuring device

TrackScan 2.01

Nyomtáv, túlemelés és vezetéstáv mérő készülék

 • A TrackScan 2.01 alkalmas a vágányok nyomtávolságának, túlemelésének, valamint pályahosszának mérésére, a síktorzulás számítására.

 • A TrackScan 2.02 ezen felül méri a vezetéstávot is!

 • A mérési eredmények kézi számítógépen kerülnek rögzítésre, tárolásra, számítógépes kapcsolat esetén más számítógépbe áttölthetők.

 • Összecsukott állapotában kényelmesen és könnyen szállítható.

 • Könnyű, stabil és elektromos szigetelést biztosító kivitelezésű, használata nem okoz foglaltságot a vasúti pályában. 

TrackScan 2.01

TrackScan 4.01       Az Eredeti!

Vágánygeometria mérő készülék elektromechanikai mérőrendszerrel és számítógépes feldolgozással

 • A készülék alkalmas vasúti vágányok és kitérő szerkezetek fő méreteinek folyamatos mérésére, a mérési eredmények rögzítésére, tárolására, számítógépes kapcsolat esetén számítógépbe való áttöltésére. 

 • Alkalmas a vágányok nyomtávolságának, vezetéstávolságának, túlemelésének, irányának, süppedésének, pályahosszának mérésére, valamint a síktorzulás számítására.

 • A kitérőkön mérés közben akadálymentesen áttolható.

 • Irodai program a mérési eredmények feldolgozására, jegyzőkönyv készítésére, a MÁV D54 utasítás szerint.

 • Opció: mérőállomással és a műszerre felszerelt mérőprizmával, valamint erre szolgáló mérőprogrammal alkalmas  a vágánytengely térbeli helyzetének meghatározására.

TrackScan 4.01       The Original!

Inerciális szenzoralapú járműdinamikai mérőrendszer

A BKV Zrt. mérővillamosára telepített járműdinamikai mérőrendszer

 • A mérőrendszer gyorsulásmérő szenzorok adatait rögzíti és dolgozza fel, melyek a villamos forgóváz hossztartójának, kerekeinek és kocsiszekrényének gyorsulásait mérik.

 • Felismerhetők a vágány pontszerű és szakaszszerű hibái, valamint a mérési eredményekből. meghatározható a hibák elhelyezkedése és kiterjedése

 • Kísérlettel dinamikai minősítőszámot dolgoztunk ki a mérési eredmények alapján.

 • A siklásbiztonság és az utazási komfort jellemzői mérhetők és számolhatók.

 • A határértékek meghatározásával az irodai kiértékelő program kijelöli a lokális hibahelyeket.

Inertial sensor-based, vehicle-dynamic measuring system
bottom of page